WAT GEBEURT ER NA EEN AANVRAAG

Zodra u zich heeft aangemeld wordt door een van onze intermediairs een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de hulpvraag besproken.  Daarnaast wordt er ook gekeken of u van de diverse voorzieningen, die de gemeente of landelijke overheid biedt, gebruik maakt of gebruik kunt maken. Het verslag van het besprokene wordt vervolgens aan het bestuur van Leergeld Noord-West Brabant ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt te allen tijde of de kinderen voor hulp in aanmerking komen.

Wat bieden wij
Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop een beroep kan worden gedaan voor het betreffende kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura (2e hands fiets of 2e hands PC) of vergoeding van kosten aan clubs, verenigingen en scholen. Bij clubs en verenigingen kunt u denken aan met name (een bijdrage in) lidmaatschapskosten en (sport)kleding.
Wij dragen bij aan de kosten van met name sociale evenementen als schoolkamp en -reis.

Doorverwijzen
In het gesprek met de intermediair kunnen zaken aan de orde komen waarvoor een oplossing buiten Leergeld Noord-West Brabant voorhanden is. In voorkomende gevallen verwijzen wij door naar de betreffende hulporganisatie of voorziening.

Voorzieningencheck
Tijdens de huisbezoeken door onze intermediairs wordt ook altijd gesproken over voorzieningen en mogelijkheden die gemeente en overheid en eventuele andere (maatschappelijke) organsaties bieden. De intermediair maakt daarbij gebruik van de zogenaamde voorzieningencheck. Als uit de check blijkt, dat anderen dan Stichting Leergeld -ook- hulp kunnen bieden, zal de intermediar u het advies geven daar gebruik van te maken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:
• Voedselbank
• Webshop
• Maatschappelijk werk en Sociale Raadslieden

* Gemeentelijke gelden

Gemeentes bieden steeds meer mogelijkheden voor hulp. Echter per gemeente kunnen de voorzieningen nogal uiteenlopen zowel naar mogelijkheden als qua inrichting van die hulp. Kijk op de webpagina van uw gemeente waarvoor u bij hen kunt aankloppen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.