leergeld algemeen

Leergeld is inmiddels met ruim 100 stichtingen vrijwel overal in Nederland vertegenwoordigd.
Al deze stichtingen werken vanuit dezelfde motivatie en ambitie. De praktische hulp kan echter verschillen, afhankelijk van de voorzieningen van de betreffende gemeentes.

'Leergeld' is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld is een particulier fonds met een Goede Doelen-status. De naam 'Leergeld' is bewust gekozen. Enerzijds omdat leren, op school en door deelname aan sociale activiteiten -goed besteed- geld kost, anderzijds omdat de samenleving duur 'leergeld' zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan. Armoede komt in vele gradaties. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel. Stichting Leergeld zet zich in, om door 'meedoen', het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij straks ook meetellen

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.