DOEL EN MISSIE

Stichting Leergeld heeft naast een primair doel, meerdere secundaire doelen.

PRIMAIR: DIRECTE HULP
Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

Het motto van Leergeld is:
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

SECUNDAIR: DOORVERWIJZING NAAR VOORZIENINGEN
Een intermediair die het huisbezoek aflegt spreekt in eerste instantie over de activiteit die aangevraagd is. Gaandeweg kan tijdens het gesprek, zonodig worden gesproken over de plaatselijke of landelijke voorzieningen en hoe dat aangepakt kan worden.

SECUNDAIR: INVLOED OP VOORZIENINGEN, WET- EN REGELGEVING
Leergeld zet zich in voor het verbeteren van de situatie van kinderen in armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op de landelijke en regionale voorzieningen en wet- en regelgeving waardoor er voor deze groep kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te ontwikkelen. Daarnaast worden zaken die bij veel Leergelden als probleem worden ervaren, meegenomen in landelijke contacten met de overheid en politieke partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.