VEEL GESTELDE VRAGEN

Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
Stichting Leergeld Noord-West Brabant is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar
• waarvan de ouders in basis een netto besteedbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan 130% van het bijstandsniveau;
• die woonachtig zijn in de gemeentes Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen of Zundert;
• die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.
De situatie wordt per gezin bekeken. 

Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als hij langskomt?
De intermediair bekijkt uw financiële situatie en vraagt inzage in de volgende documenten:
• alle bankafschriften van de afgelopen 3 maanden; ook van de eventuele partner

• bewijzen van inkomen uit werk en/of uitkering; ook van de eventuele partner
• bewijs van eventuele alimentatie en hoogte van het bedrag
• overzichten van eventuele schulden.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?
Leergeld snapt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Uw kind hoeft er niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets of computer komt van u en daar zit geen enkel kenmerk aan van Leergeld.

Mijn maandinkomen ligt hoger dan het bijstandsniveau, maar ik heb schulden. Kan ik toch een beroep doen?
Ja, dat kan. Wij beoordelen de situatie per gezin.

Kan Leergeld mij helpen als ik werk?
Als uw netto inkomen niet hoger is dan normen die wij hanteren, kunnen wij uw kinderen helpen.

Kan ik als ZZP-er ook een beroep op Leergeld doen?
Als uit uw recente gegevens blijkt dat uw inkomen binnen de normen ligt, kunt u een beroep op ons doen.

Voetbal, zwemles of een laptop, dat is toch luxe?
Leergeld vindt van niet. Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen.

Krijg ik geld van Leergeld?
Nee, in principe niet. Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, instanties en school. Als er  betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af. 

Heb ik RECHT op een tegemoetkoming van Leergeld?
Stichting Leergeld Noord-West Brabant is een onafhankelijke, zelfstandige organisatie, waarin het bestuur de kaders bepaalt of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning. Dit wordt per gezin bekeken. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u op Leergeld rekenen, en stellen wij alles in het werk om u te helpen. Maar recht daarop heeft u niet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.