BESTUUR EN MEDEWERKERS


Kantoor en buitendienst
De medewerkers van Leergeld Noord-West Brabant zijn allemaal vrijwilliger.
Tot ons team behoren:
• een coördinator;
• administratief medewerkers;
intermediairs.

Onze intermediairs gaan op pad om huisbezoeken af te leggen.

Bestuur
Stichting Leergeld Noord-West Brabant kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers.
Het bestuur zet de beleidskaders uit rond de werkwijze van Stichting Leergeld. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeentes, sponsoren, fondsen en Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur activiteiten en draagt het zorg voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Tevens is er binnen het bestuur een onderverdeling gemaakt, waarbij ieder bestuurslid één gemeente als aandachtsgebied heeft. Dit zorgt ervoor dat alle gemeentes in het werkgebied van Stichting Leergeld Noord-West Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) alle benodigde aandacht krijgen.

Bestuurssamenstelling:
Ingrid Balemans, voorzitter
Annelieze Heijliger, vicevoorzitter
Wim Gobbens, secretaris
Lizan van Aert, penningmeester
Henk Grimbergen, lid
Anne Koning, lid
Jos Krebbekx, lid

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.