COÖRDINATOR

Invulling volgt. 

leergeld stage

 

leergeld je kunt schrijven bellen of emailenVACATURES


16-04-2019 | vacature intermediair


Vanwege een groeiend aantal hulpbehoevende kinderen, zijn wij op zoek naar een intermediair.

Als intermediair ben jij het gezicht van Leergeld! Je gaat op bezoek bij gezinnen, die de hulp van Leergeld hard nodig hebben. Je maakt samen met de ouders/verzorgers van de kinderen een inventarisatie wat Leergeld voor hen kan betekenen. Je geeft dit online door aan ons kantoor en zij zullen beoordelen welke hulp toegekend kan worden.
Je hebt maandelijks overleg met de andere intermediairs.

Leergeld Noord-West Brabant werkt in 5 gemeenten tw Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. We zijn op zoek naar een intermediair voor de gemeente Etten-Leur, maar als je liever in een andere gemeente werkt, kunnen we daar zeker samen uitkomen.

Een aantal zaken die wij belangrijk vinden:

- kennis van de doelgroep (kinderen in armoede)
- sociaal hart
- neutraal en objectief kunnen oordelen mbt de behoeftes van het kind
- minimaal 4/6 uur per week beschikbaar

Kijk ook eens op onze website bij 'organisatie' voor een uitgebreide uitleg van onze organisatie. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op via info@leergeldnoordwestbrabant.nl.

Het betreft een functie waarvoor je een vrijwilligersvergoeding kan ontvangen.

23-05-2019 | vacature Voorzitter St. Leergeld Noord-West Brabant


Per 1 juni 2019 stopt onze huidige voorzitter, Ton Vermeulen, met zijn voorzitterschap. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter die deze rol met dezelfde passie als Ton uit wil voeren.

FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER STICHTING LEERGELD NOORD-WEST BRABANT

Stichting Leergeld Noord-West Brabant (Leergeld NWB) zet zich in voor kinderen tot 18 jaar die in armoede leven. Ons motto is “alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is later meetellen”.
Leergeld NWB is lid van de landelijke organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, een organisatie met ruim 100 autonome lokale stichtingen. Allen met hetzelfde doel: kinderen in armoede zo goed mogelijk ondersteunen, zodat ze op maatschappelijk gebied geen achterstand oplopen. We zijn actief in de Gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.
In al deze gemeenten hebben we goede contacten met het gemeentelijk apparaat en onze sociale partners. We hebben regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouders en hun beleidsmedewerkers. Mede hierdoor kunnen wij ieder jaar op subsidies rekenen vanuit alle 5 de gemeenten. Daarnaast hebben we een breed netwerk bij particulieren, serviceclubs en bedrijven waardoor we regelmatig als begunstigde worden benoemd bij goede doelen-acties. Dit alles resulteert in een gezonde financiële balans van onze organisatie.

TAKEN
- zich inzetten voor de belangen van onze doelgroep (kinderen in armoede tussen 4 en 18 jaar)
- ontwikkelen van beleid en strategie
- geven van leiding aan het bestuur
- het vertegenwoordigen van Leergeld NWB naar gemeentes en sociale partners
- bewaking en naleving statuten
- voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen
- aansturen van de coördinator
- voeling houden met het maatschappelijk krachtenveld
- woordvoering richting media
- contacten onderhouden met Leergeld Nederland en andere samenwerkingspartners

GEVRAAGDE COMPETENTIES
- verbindende rol binnen de organisatie - faciliterend leiderschap
- empathisch vermogen
- besluitvaardigheid
- kunnen motiveren - overtuigingskracht

EN VERDER......
Voor de uitoefening van deze functie helpt het enorm als je de weg kent binnen het ambtelijk apparaat van de gemeenten. Daarbij heeft het de voorkeur dat de nieuwe voorzitter gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar is voor deze functie.

En niet onbelangrijk: naast de Taken en Competenties, is een persoonlijke klik tussen de nieuwe voorzitter en de andere vrijwilligers van essentieel belang. Dat haal je niet uit een functieprofiel maar ervaar je alleen door een persoonlijk gesprek. Een gesprek met alle bestuursleden is daarom van doorslaggevend belang.
Mocht je interesse hebben voor deze functie of wil je meer informatie hebben over de functie of onze organisatie, neem dan contact met ons op via bestuur@leergeldnoordwestbrabant.nl . Ook als je interesse hebt, maar niet aan alle bovengenoemde eisen voldoet, horen we graag van je.

Aangezien wij een stichting zijn met de ANBI-status, betreft dit een onbezoldigde functie.


INTERMEDIAIRS

Intermediairs zijn ons gezicht bij de gezinnen die een beroep op onze hulp doen. Zij gaan op pad om het gezin waarvan de kinderen zijn aan- gemeld te bezoeken en bekijken of de hulpvraag terecht is en zo ja, welke hulp geboden kan worden. Zij maken een rapport op, waardoor het coördinator in staat is een finale beslissing te nemen..

 

leergeld blije kinderen

 

Intermediairs doen ook de voorzieningencheck, waarbij gekeken wordt of de gevraagde hulp niet al door andere instanties of de overheid wordt ingevuld. In voorkomende gevallen verwijzen zij door op basis van advies. 

Intermediairs zijn betrokken mensen met kennis van zaken, die toch afstand kunnen houden. Interesse om op basis van vrijwilliger als intermediair bij Stichting Leergeld goed werk te verrichten? Schrijf, bel of email en we gaan graag een gesprek met je aan.